«La serp del Vaticà»: Símbols ocults en l’arquitectura / «La serpiente del Vaticano»: Símbolos ocultos en la arquitectura

07/06/2020
Texto por: Jordi Castellví
Fotos: Internet

NOTA: ESTA ENTRADA ESTÁ ORIGINALMENTE ESCRITA EN IDIOMA CATALÁN. PARA LEERLA EN CASTELLANO, IR AL FINAL DE LA MISMA.

IMG-20200606-WA0012

«Seria ridícul pensar en una sèrie de coincidències arquitectòniques que atzarosament han creat un efecte òptic: l’exterior de la Sala d’Audiències del Vaticà té forma de cap de serp, l’interior és el rostre d’una serp, i rere la cadira papal hi ha un Crist amb el cabell transfigurat en cap de serp.»

Des dels propis inicis de l’arquitectura els edificis sagrats, o rellevants per una determinada cultura, sempre han contingut una forta simbologia dels poders que hi ha rere aquestes obres, per transmetre els seus missatges amb monolítica constància i perdurabilitat. Significats concrets que són tota una declaració d’intencions sobre una forma de pensar, de governar, d’adoctrinar en una fe, etc.
No solen ser evidents, habitualment estan ocults en fórmules matemàtiques, proporcions específiques, iconografia religiosa, ubicacions orientades a llocs especials o relacionades amb estels etc. Solen ser “missatges” dirigits als integrants d’aquest poder, o als erudits, o per influir subliminalment a la gent.

A mi particularment m’ha sorprès la Sala d’Audiències del Vaticà, que és de construcció contemporània, en la que l’exterior té forma de cap de serp, l’interior és el rostre d’una serp, i rere la cadira papal hi ha un Crist amb el cabell transfigurat en cap de serp. I ho mostra d’una forma impactantment òbvia.

Seria ridícul pensar en una sèrie de coincidències arquitectòniques que atzarosament han creat un efecte òptic: el rostre de la serp no es descobreix des d’un angle extrem, tan sols cal estar mirant cap a l’escenari des del passadís central.

I no és una obra ordinària com un bloc de pisos, és una edificació de rellevància simbòlica al cor de l’organització religiosa més poderosa de la Terra.
Des de fa segles que aquesta classe de projectes (lligats a un culte) prèviament s’estudien, s’analitzen i es planifiquen amb dibuixos, plànols meticulosos i maquetes detallades, res es deixa a l’atzar ja que s’inverteixen grans recursos humans i econòmics. Per tant els promotors d’aquests edificis tenen molt clar l’efecte final que volen imprimir en la construcció.

«No és una obra ordinària com un bloc de pisos, és una edificació de rellevància simbòlica al cor de l’organització religiosa més poderosa de la Terra.»

En l’improbable cas que tot hagués passat desapercebut per l’església, hi ha hagut prou temps perquè s’adonessin de l’efecte visual, corregir-lo, dissimular-lo, durant la construcció, abans d’inaugurar o posteriorment, però no. Així que, assumint, que la obra és el que vol ser, la pregunta fora: perquè?

Doncs es pot justificar fàcilment tota aquesta simbologia argumentant que la serp és un element rellevant en la Bíblia. Apareix en el mite d’Adam i Eva, i també quan Déu va castigar al poble d’Israel enviant-los-hi serps. L’arquitecte sols ens ho ha de vendre com una metàfora per estar alertes contra el maligne; exposant l’enemic, sí, però amb un sentit positiu. Doncs un mateix concepte pot tenir una connotació positiva o negativa depenent de si el veneres o el combats. El significat, llavors, està en la intenció.

Però essent la serp la criatura universalment coneguda com la representació de Satanàs en la mitologia cristiana és raonable pensar que la majoria de feligresos (als quals, en principi, va dirigida la obra) entendran, si és que se’n adonen del simbolisme de l’arquitectura, que un centre religiós en forma i aspecte de serp és un lloc imbuït d’una iconografia del mal, no del bé.

I aquí és on la cosa no quadra perquè: quina avantatja hi ha per la teva església provocar una confusió d’aquesta magnitud? És que no es busca sempre que una doctrina ofereixi el missatge a la gent d’una forma clara, rotunda i coherent?
El resultat és que la llarga llengua-passadís ens condueix, sota un sostre d’escames i vigilats pels dos grans ulls, cap a l’altar en el qual el Papa predica als feligresos des de dins la boca de la serp, amb ullals a banda i banda. Rere seu hi ha Jesús, fals esquer de cabells reptilians per atreure’ns al “portaveu” dels cels mentre som devorats per la boca gegant. Tot funestament poètic, ho reconec.

«Rere l’altar del Papa, hi ha Jesús, fals esquer de cabells reptilians per atreure’ns al “portaveu” dels cels mentre som devorats per la boca gegant. Tot funestament poètic…».

Sin título-2
L’escultura titulada «La Resurrezione» de Pericle Fazzini. Els cabells de Crist ressuscitat semblen formar el perfil d’una serp.

Si a mi em posen davant d’un quadre gegant que posa “ets un idiota” em poden donar moltes explicacions del que ha volgut dir l’artista i raonar-me que en realitat el missatge és positiu, que no em vol insultar, i que en realitat és una expressió artística per combatre les paraulotes… Però jo continuo llegint que sóc un idiota, enteneu?

Si en una Sinagoga jueva hi veig una esvàstica de pedra gegant presidint l’altar, opino que alguna cosa estranya està passant. I amb la Sala d’Audiències del Vaticà del 1971 em passa el mateix.

Però potser vivim temps estranys des fa dècades i no ens n’adonem perquè les anormalitats van a poc a poc, mica en mica. Tot i que cada vegada son més estranyes i passen més sovint. Tranquil·lament la gent les va assimilant, com la granota a la olla del conte, sense escarafalls, sense estridències, desapassionadament, rutinàriament, resignadament, acceptant les “noves normalitats”, i deixant-se punxar per prevenir-se de tots els mals.
I si fas que a tothom li sembli normal tot (per estrany que es vagi tornant) doncs tens el control absolut.

El gran truc és no amagar-se de res. Ocults a plena vista, i sense subterfugis. A qui li importa? Enviant el missatge que realment vols enviar, el que realment et representa.

Ens han venut els grans complots com magistrals plans secrets que quan es posen en marxa per conquerir la humanitat ho fan amb entrades espectaculars i èpica apocalíptica acompanyada de eixordadores orquestres amb música sinistra. Amb grans ombres que cobreixen el Món amb una mà gegantina i monstruosa. Amb la gent cridant i corrent fugint de zombis, aliens, illuminatis i el Bigfoot…

Doncs no, és molt més letalment avorrit, sonant a música enganxosa d’spot d’hamburgueses. I no ho veuràs venir, i quan estigui aquí li donaràs la mà agraït de ser el seu esclau, mentre tornes a llegir al quadre “ets un idiota” pensant que ho has malinterpretat.

Pots tenir una serp gegant al costat de l’oficina de l’ambaixador de Déu i no passa res, perquè tot és normal.

«El gran truc és no amagar-se de res. Ocults a plena vista, i sense subterfugis.»

IMG-20200605-WA0011
Ha pogut descobrir vostè ja la cara de la serp del Vaticà? En aquest diagrama li mostrem més clarament.

Entrada en castellano

IMG-20200606-WA0012

«Sería ridículo pensar en una serie de coincidencias arquitectónicas que azarosamente han creado un efecto óptico: el exterior de la Sala de Audiencias del Vaticano tiene forma de cabeza de serpiente, el interior es el rostro de una serpiente, y tras la silla papal hay un Cristo con el cabello transfigurado en cabeza de serpiente.»

Desde los propios inicios de la arquitectura los edificios sagrados, o relevantes para una determinada cultura, siempre han contenido una fuerte simbología de los poderes que hay tras estas obras, para transmitir sus mensajes con monolítica constancia y perdurabilidad. Significados concretos que son toda una declaración de intenciones sobre una forma de pensar, de gobernar, de adoctrinar en una fe, etc. No suelen ser evidentes, habitualmente están ocultos en fórmulas matemáticas, proporciones específicas, iconografía religiosa, ubicaciones orientadas a lugares especiales o relacionadas con estrellas etc. Suelen ser «mensajes» dirigidos a los integrantes de este poder, o los eruditos, o para influir subliminalmente a la gente.

A mi particularmente me ha sorprendido la Sala de Audiencias del Vaticano, que es de construcción contemporánea, en la que el exterior tiene forma de cabeza de serpiente, el interior es el rostro de una serpiente, y tras la silla papal hay un Cristo con el cabello transfigurado en cabeza de serpiente. Y lo muestra de una forma impactantemente obvia.

Sería ridículo pensar en una serie de coincidencias arquitectónicas que azarosamente han creado un efecto óptico: el rostro de la serpiente no se descubre desde un ángulo extremo, tan sólo hay que estar mirando hacia el escenario desde el pasillo central.

Y no es una obra ordinaria como un bloque de pisos, es una edificación de relevancia simbólica en el corazón de la organización religiosa más poderosa de la Tierra.
Desde hace siglos que esta clase de proyectos (ligados a un culto) previamente se estudian, analizan y se planifican con dibujos, planos meticulosos y maquetas detalladas, nada se deja al azar ya que se invierten grandes recursos humanos y económicos. Por lo tanto los promotores de estos edificios tienen muy claro el efecto final que quieren imprimir en la construcción.

«No es una obra ordinaria como un bloque de pisos, es una edificación de relevancia simbólica en el corazón de la organización religiosa más poderosa de la Tierra.»

En el improbable caso de que todo hubiera pasado desapercibido para la iglesia, ha habido tiempo suficiente para que se dieran cuenta del efecto visual, corregirlo, disimularlo, durante la construcción, antes de inaugurar o posteriormente, pero no. Así que, asumiendo que la obra es lo que quiere ser, la pregunta sería: ¿por qué?

Pues se puede justificar fácilmente toda esta simbología argumentando que la serpiente es un elemento relevante en la Biblia. Aparece en el mito de Adán y Eva, y también cuando Dios castigó al pueblo de Israel enviándole serpientes. El arquitecto sólo nos lo tiene que vender como una metáfora para estar alerta contra el maligno; exponiendo el enemigo, sí, pero con un sentido positivo. Pues un mismo concepto puede tener una connotación positiva o negativa dependiendo de si lo veneras o lo combates. El significado, entonces, está en la intención.

Pero siendo la serpiente la criatura universalmente conocida como la representación de Satanás en la mitología cristiana es razonable pensar que la mayoría de feligreses (a los que, en principio, va dirigida la obra) entenderán, si es que se dan cuenta del simbolismo del arquitectura, que un centro religioso en forma y aspecto de serpiente es un lugar imbuido de una iconografía del mal, no del bien.

Y aquí es donde la cosa no cuadra porque: ¿qué ventaja hay para tu iglesia provocar una confusión de esta magnitud? ¿Es que no se busca siempre que una doctrina ofrezca el mensaje a la gente de una forma clara, rotunda y coherente?
El resultado es que la larga lengua-pasillo nos conduce, bajo un techo de escamas y vigilados por los dos grandes ojos, hacia el altar en el que el Papa predica a los feligreses desde dentro la boca de la serpiente, con colmillos a ambos lados. Tras él está Jesús, falso cebo de pelos reptilianos para atraernos al «portavoz» de los cielos mientras somos devorados por la boca gigante. Todo funestamente poético, lo reconozco.

«Tras el altar del Papa, está Jesús, falso cebo de pelos reptilianos para atraernos al «portavoz» de los cielos mientras somos devorados por la boca gigante. Todo funestamente poético…».

Sin título-2
La escultura titulada «La Resurrezione» de Pericle Fazzini. Los cabellos de Cristo resucitado parecen formar el perfil de una serpiente.

Si a mí me ponen delante de un cuadro gigante que pone «eres un idiota» me pueden dar muchas explicaciones de lo que ha querido decir el artista y razonarme que en realidad el mensaje es positivo, que no me quiere insultar, y que en realidad es una expresión artística para combatir las palabrotas … Pero yo sigo leyendo que soy un idiota, ¿entiende?

Si en una Sinagoga judía veo una esvástica de piedra gigante presidiendo el altar, opino que algo extraño está pasando. Y con la Sala de Audiencias del Vaticano de 1971 me pasa lo mismo.

Pero quizás vivimos tiempos extraños des de hace décadas y no nos damos cuenta porque las anormalidades van despacio, poco a poco. Aunque cada vez son más extrañas y pasan más a menudo. Tranquilamente la gente las va asimilando, como la rana en la olla del cuento, sin aspavientos, sin estridencias, desapasionadamente, rutinariamente, resignadamente, aceptando las «nuevas normalidades», y dejándose pinchar para prevenirse de todos los males.
Y si haces que a todos le parezca normal todo (por extraño que se vaya volviendo) pues tienes el control absoluto.

El gran truco es no esconderse de nada. Ocultos a plena vista, y sin subterfugios. ¿A quién le importa? Enviando el mensaje que realmente quieres enviar, lo que realmente te representa.

Nos han vendido los grandes complots como magistrales planes secretos que cuando se ponen en marcha para conquistar a la humanidad lo hacen con entradas espectaculares y épica apocalíptica acompañada de atronadoras orquestas con música siniestra. Con grandes sombras que cubren el Mundo con una mano gigantesca y monstruosa. Con la gente gritando y corriendo huyendo de zombies, aliens, illuminatis y el Bigfoot …

Pues no, es mucho más letalmente aburrido, sonando a música pegajosa de spot de hamburguesas. Y no lo verás venir, y cuando esté aquí le darás la mano agradecido de ser su esclavo, mientras vuelves a leer en el cuadro «eres un idiota» pensando que lo has malinterpretado.

Puedes tener una serpiente gigante al lado de la oficina del embajador de Dios y no pasa nada, porque todo es normal.

«El gran truco es no esconderse de nada. Ocultos a plena vista, y sin subterfugios.»

IMG-20200605-WA0011
¿Ha podido descubrir usted ya la cara de la serpiente del Vaticano? En este diagrama se la mostramos más claramente.
Anuncio publicitario

Un comentario en “«La serp del Vaticà»: Símbols ocults en l’arquitectura / «La serpiente del Vaticano»: Símbolos ocultos en la arquitectura

  1. Realmente da un poco de miedo. Si no hubiera leído el texto, no sé cuánto habría tardado en ver las similitudes, pero desde luego, sin darse cuenta de ello, hay algo en el espacio y en la escultura final que los hace inquietantes. No da mucha paz la verdad. Saludos.

    Le gusta a 1 persona

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: